El Call de Tortosa, bressol de savis – La jueva de Tortosa

Sento el tacte de la pedra viva
el pensament s’eixampla entre els estrets carrers
pedres que encara conserven l’empremta dels savis
traductors, poetes, metges i filòsofs
que van habitar i es van nodrir de la teua paraula i del teu gest
sempre poderosa aljama de Tortosa

“Pensaments de Blanca”